בית הפקות לקריינות מקצועית לטלפון
במחיר מסובסד

מחירון לקריינות בקול גברי
לשימוש מסחרי

עד 100 מילים: 185 ש”ח
עד 150 מילים: 235 ש”ח
עד 300 מילים: 412 ש”ח
עד 400 מילים: 500 ש״ח

לעמותות חסד

עד 100 מילים: 100 ש”ח
עד 150 מילים: 135 ש”ח
עד 300 מילים: 210 ש”ח
עד 400 מילים: 260 ש״ח

מחירון קריינות בקול נשי
לשימוש מסחרי​

עד 100 מילים: 210 ש”ח
עד 150 מילים: 270 ש”ח
עד 300 מילים: 530 ש”ח
עד 400 מילים: 620 ש״ח

לעמותות חסד​

עד 100 מילים: 160 ש”ח
עד 150 מילים: 200 ש”ח
עד 300 מילים: 350 ש”ח
עד 400 מילים: 430 ש״ח

המחירים הנקובים מתייחסים להקלטות למרכזיות טלפוניות בלבד, והם אינם כוללים מע״מ.
להצעות מחיר למס׳ מילים גדול מהמצויין, ו/או להקלטת קריינות למטרה שאינה הקלטה לטלפון ו/או להקלטה בשפות שונות – יש ליצור קשר.

דוגמאות בקול גברי
דוגמאות בקול נשי